HOU-VAST projecten

TEJO Manifest
Sociale HOU-VAST beweging

Vanuit de dringende en grote nood aan een laagdrempelig initiatief waar jongeren therapeutische hulp kunnen krijgen, werd het burgerinitiatief TEJO opgericht. Dit zijn huizen waar jongeren gratis en anoniem in gesprek kunnen gaan met een deskundige therapeut.
Vanuit de vaststelling dat de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg ondanks dergelijke burgerinitiatieven blijven groeien, dat steeds meer jongeren het psychisch moeilijk hebben en dat er grote uitdagingen voor jongeren liggen in de toekomst, wil TEJO meer doen dan het aanbieden van therapeutische hulpverlening.

Vanuit een sterk geloof in preventie
willen we met TEJO een sociale HOU-VAST beweging zijn
die mee haar schouders zet onder
de uitbouw van verbindende initiatieven
die jongeren ondersteunen en aanmoedigen in hun persoonlijke groei
en waar het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren
een verantwoordelijkheid van jongeren en volwassenen samen is.

We nemen de volgende pijlers als uitgangspunt:

1. Het recht om ‘gewoon’ jong te mogen zijn in een geëngageerde samenleving.

een samenleving waar iedereen bijdraagt naar eigen kunnen
waarin elkaar steunen en helpen normaal is

2. Het belang van het werkelijke luisteren naar wat kinderen en jongeren zeggen.

in het eigen gezin, op school of het werk, in de buurt waar ze wonen,
in hun vrije tijdsbeleving

3. De noodzaak aan ‘veilige’ plekken waar kinderen en jongeren kunnen samenkomen.

waar ze zichzelf kunnen en mogen zijn
waar ze verbinding kunnen maken met anderen
waar ze welkom zijn

4. De oproep om elk vanuit eigen mogelijkheden een houvast te zijn voor een jongere.

om jongeren te steunen in hun groei
naar mentaal gezonde volwassenheid

Met dit manifest als toetssteen wil TEJO actief projecten ontwikkelen en/of steunen die bijdragen aan het doel van onze sociale HOU-VAST beweging. Zodat kinderen en jongeren ten volle kunnen inzetten op zelfrealisatie en bij uitbreiding de realisatie van een warme, solidaire en rechtvaardige samenleving.

Je kan het manifest ook bekijken en downloaden in pdf-vorm.

EEN BOODSCHAP VOOR IEDEREEN
IEDEREEN KAN MEEDOEN