Strips

Strips

EEN BOODSCHAP VOOR IEDEREEN

In 2016 kwam de eerste TEJO-strip uit ‘Emma nu ik hier toch ben’ en in 2019 kwam het vervolg uit ‘Hoe het verder ging met Emma & Co? Dat het zo niet langer kan!’. We brengen een derde strip uit. Ze worden gratis verspreid over alle scholen in Vlaanderen. We schetsen de leefwereld van 15-16 jarigen in een leuk stripverhaal en brengen belangrijke thema’s aan zoals zelfbeeld, identiteit, pesten, agressie, omgaan met zieke ouders, vooroordelen, radicalisering, seksuele geaardheid, de waarde van vriendschap, de leegheid van sociale media… In de derde strip komt het misbruik van alcohol en verdovende middelen naar voor, alsook de grote eenzaamheid en onzekerheid van veel jongeren. Marc Legendre tekent voor de regie en Mila Van Goethem illustreert op basis van het verhaal van Ingrid De Jonghe. De strips worden begeleid met een didactische en pedagogische bundel waar leerkrachten onmiddellijk een paar lessen mee aan de slag kunnen.

tejo-strips@hou-vast.be