Jongerencirkels van WE HAVE THE CHOICE

Jongerencirkels van
WE HAVE THE CHOICE

IEDEREEN TELT MEE

“We have the choice: want al hebben we niet in de hand wat we allemaal meemaken, we hebben altijd de keuze hoe we ermee omgaan.” – Kristin Verellen

In een wereld waar verharding, polarisering en extreem geweld leiden tot verdeeldheid, onverdraagzaamheid en trauma, willen we bouwen aan een cultuur van inclusief ontmoeten over de verschillen heen. Dit werkt helend en stimuleert nieuwe verbondenheid, veerkracht, zingeving en solidair engagement. Dit doen we door ruimte te maken voor authentieke ontmoeting in Cirkel.

We hebben steeds de keuze. Of we laten ons voortdrijven op frustratie, angst en haat of we proberen uit liefde voor te leven, onszelf en elkaar ons eigen authentieke leven in handen te nemen.

Bijzondere aandacht van We have the choice gaat naar jongeren van diverse culturele achtergronden die hun weg en stem zoeken in deze complexe samenleving. Met het jongerenproject ‘I have the choice’ willen we via Cirkelrituelen, op locatie en online, bijdragen aan de verbinding tussen jongeren, aan hun welzijn en ontplooiing. Dit doen we op kantelmomenten en rond belangrijke thema’s (vb. gender, culturele verschillen, overgang naar volwassenheid, …).

We have the choice werkt hiervoor samen met jeugdwelzijnspartners. De jongerencirkels sluiten aan op het aanbod van TEJO.

We have the Choice is gegroeid uit een burgerinitiatief van Kristin Verellen – die haar levenspartner Johan Van Steen verloor in de aanslagen van Maalbeek op 22 maart 2016 – en een kring van vrienden. Intussen is We have the choice uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 70 vrijwillige cirkelbegeleiders.

Dit korte filmpje geeft je een idee hoe een cirkel van We have the choice er uitziet.