Word vrijwilliger

We zijn steeds op zoek naar:

  • Professionele therapeuten die graag met jongeren aan de slag gaan, kortdurend vanuit hun eigen denkkader. De verschillende strekkingen zijn welkom.
  • Onthaalmedewerkers die zorgen voor een warm onthaal van onze jongeren.
  • Andere vrijwilligers die onze organisatie vanuit hun expertise graag willen ondersteunen.

We bieden onze vrijwilligers: 

Een warme omkadering, ondersteuning, supervisie en specifieke opleidingen op maat van TEJO zoals de Kort Oplossingsgerichte Therapie, Recht en Deontologie, de Sociale Kaart, Creatieve Therapie, Suïcidepreventie enz. De organisatie kan  eveneens beroep doen op een kinderpsychiater, een jurist, een interculturele bemiddelaarster enz.

Er is steeds een verantwoordelijke, meer ervaren therapeut bij wie de andere therapeuten terechtkunnen voor advies, ondersteuning en intervisie.