Steun TEJO Sint-Niklaas

Steun TEJO Sint-Niklaas

Met fiscaal attest:

Via het FONDS VRIENDEN VAN TEJO, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf € 40 per jaar geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 %.
Dankbaar voor elke gift op BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1 met gestructureerde mededeling ***018/0890/02055***.