Steun TEJO Goes

Steun TEJO Goes

Oprechte dank voor elke gift op
NL72 ABNA 0252 2867 58
BIC: ABNA NL 2A

 

Stichting TEJO Goes – ANBI

Stichting TEJO Goes is een onafhankelijke Stichting, die dankzij giften, donaties en subsidies wordt gefinancierd.

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van belastingvoordelen bij erfenissen, giften en schenkingen. Om het verstrekken van donaties aan Stichting TEJO Goes aantrekkelijker te maken is de ANBI-status aangevraagd. Alle benodigde informatie treft u hier aan.

Huidige activiteiten en Beleidsplan:

In ons activiteitenoverzicht 2018 vindt u de huidige stand van zaken van Stichting TEJO Goes.

In ons Meerjarenplan TEJO 2018-2020 is uitgebreide informatie te vinden over het toekomstig beleid van Stichting TEJO Goes.