Steun TEJO Mechelen

Steun TEJO Mechelen

 

Zonder fiscaal attest: 

Oprechte dank voor elke gift op
BE 31 7360 5042 9455
BIC: KRED BE BB

 

Met fiscaal attest:

Via het FONDS VRIENDEN VAN TEJO, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf € 40 per jaar geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45%. Dankbaar voor elke gift op 

BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1 

met gestructureerde mededeling ***018/0890/00338***.