Steun TEJO Lier

Steun TEJO Lier

 

Zonder fiscaal attest:

Oprechte dank voor elke gift op
BE03 3630 7911 7684
BIC: BBRU BE BB

 

Met fiscaal attest:

Via het FONDS VRIENDEN VAN TEJO, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf € 40 per jaar geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45%. Dankbaar voor elke gift op 

BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1 

met gestructureerde mededeling ***018/0890/00540***.