Steun TEJO Leuven

Steun TEJO Leuven

Zonder fiscaal attest:
Oprechte dank voor elke gift op
BE10 7333 4444 4404
BIC: KRED BE BB

Met fiscaal attest:
Via het Fonds Vrienden van TEJO, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf € 40 per jaar geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 %.

Dankbaar voor elke gift op BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1 met gestructureerde mededeling +++018/0890/01550+++.