Steun TEJO Leuven

Steun TEJO Leuven

Zonder fiscaal attest:

Oprechte dank voor elke gift op
BE10 7333 4444 4404
BIC: KRED BE BB

 

Met fiscaal attest:

Via het FONDS VRIENDEN VAN TEJO, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf € 40 per jaar geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 %. Dankbaar voor elke gift op 

BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1 

met gestructureerde mededeling ***018/0890/01550***.