Steun TEJO Kalmthout

Steun TEJO Kalmthout

Zonder fiscaal attest:
Oprechte dank voor elke gift op
BE29 9731 4780 1964
BIC: ARSP BE 22

Met fiscaal attest:
Via het Fonds Vrienden van TEJO, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf € 40 per jaar geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 %.

Dankbaar voor elke gift op BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1 met gestructureerde mededeling +++018/0890/00843+++.