Steun TEJO Ieper

Steun TEJO Ieper

 

Zonder fiscaal attest:

Oprechte dank voor elke gift op
BE98 7360 4702 8593
BIC: KRED BE BB

 

Met fiscaal attest: 

Via het FONDS VRIENDEN VAN TEJO, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf € 40 per jaar geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45%. Dankbaar voor elke gift op 

BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1 

met gestructureerde mededeling ***018/0890/01247***.