Steun TEJO Gent

Steun TEJO Gent

TEJO GENT zoekt 500 Gentenaars
Om onze werking onafhankelijk te kunnen verderzetten, zijn we op zoek naar 500 Gentenaars die maandelijks € 5,00 willen doneren. Met deze middelen willen we een  halftijdse kracht betalen ter ondersteuning van onze vrijwilligers.

Ontdek meer info

Zonder fiscaal attest:
Oprechte dank voor elke gift op
BE14 7370 3990 9883
BIC: KRED BE BB

Met fiscaal attest:
Via het FONDS VRIENDEN VAN TEJO, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf € 40 per jaar geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45%.

Dankbaar voor elke gift op BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1
met gestructureerde mededeling +++018/0890/00237+++.