Steun TEJO Antwerpen

Steun TEJO Antwerpen

 

Zonder fiscaal attest:

Oprechte dank voor elke gift op
BE18 0015 9939 1065
BIC: GEBA BE BB

 

Met fiscaal attest: 

Via het FONDS VRIENDEN VAN TEJO, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf € 40 per jaar geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 %. Dankbaar voor elke gift op  

BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1 

met gestructureerde mededeling ***018/0890/00136***.