Toveren met jongeren in woelige tijden.

Dat er nood is aan meer opvang voor jongeren met psychische problemen is geen nieuws. De korte oplossingsgerichte aanpak van TEJO is dat wel: jongeren kunnen er onmiddellijk terecht wanneer ze hulp nodig hebben zodat de situatie niet escleert. Toveren met jongeren geeft een inkijk in de dagelijkse praktijk van het inloophuis: Hoe organiseer je een sociale onderneming waar vrijwilligers het engagement aangaan om jongeren te helpen hun eigen koers te varen?

Niet het zoveelste boek over problemen van jongeren, maar wel over de maatschappelijke tendensen die deze problemen veroorzaken. Een boek over jeugdtherapie, voluntarisme en solidariteit maar ook over ambachtsvreugde en organisatiedynamiek.