TEJO Brasschaat – Schoten – Kalmthout zoekt psychotherapeuten
die jongeren mee de winter door helpen

TEJO wil jongeren extra ondersteunen die momenteel onder grote druk staan. Er wordt veel van hen verwacht en hun gebruikelijke ontspanningsmogelijkheden vallen weg. TEJO Brasschaat – Schoten – Kalmthout vzw doet een oproep naar nieuwe vrijwillige psychotherapeuten die jongeren tussen 10 en 20 jaar in het TEJO-huis van Brasschaat, Schoten of Kalmthout willen ondersteunen met laagdrempelige therapeutische hulpverlening.

De therapeutische begeleiding is kortdurend, quasi onmiddellijk, anoniem en gratis. Het team van TEJO bestaat uit professionele psychotherapeuten en onthaalmedewerkers die zich op vrijwillige basis inzetten. Wij werken zowel fysiek in het TEJO-huis als via videogesprek.

De gesprekken hebben als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. We zetten in op het helpen van jongeren in een vroeg stadium van de probleemontwikkeling zodat deze niet escaleert.

Heb je een vierjarige psychotherapieopleiding (bijna) succesvol afgerond en kan je je enkele uren per week of twee weken vrijmaken voor gesprekken met jongeren? Dan ontmoeten we je heel graag.

Op de website van TEJO kan je bij ‘word vrijwilliger‘ een profielomschrijving vinden van wat we van je verwachten als psychotherapeut.

Stap je graag mee in dit mooie verhaal? Of heb je nog verdere vragen? Contacteer Katrien Van den Bosch, coördinator TEJO Brasschaat – Schoten – Kalmthout.
T: 0471 59 06 95
E: katrien.vandenbosch@tejo.be

Foto: Priscilla Du Preez – Unsplash