Doorstroomwoningen

Doorstroomwoningen

EEN THUIS VOOR IEDEREEN…

Het aantal thuisloze jongeren en jongvolwassen neemt toe. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die na een verblijf in de jeugdzorg geen nieuwe thuis vinden. Vanuit de Antwerpse vzw Werk der Daklozen willen we onze gebouwen renoveren met de bedoeling voor deze jongeren en jongvolwassenen doorstroomwoningen met begeleiding te creëren. Vrijwilligers worden ingezet voor de begeleiding van deze jongeren en jongvolwassenen, die ook terecht kunnen in een inloopcentrum dat we op die locatie gaan inrichten. We geven hen een stabiele omgeving van waaruit ze een sociaal netwerk kunnen opbouwen, dat hen kansen biedt om hun eigen toekomst uit te bouwen.

doorstroomwoningen@hou-vast.be