TEJO digitale help

TEJO Help

Handleiding Digitale Gesprekken Jongeren

Wanneer je gesprek is ingepland door het TEJO-onthaal zal je een mailtje ontvangen op jouw e-mailadres die je opgaf. Deze e-mail bevat de gegevens van de afspraak en een link om het gesprek met Microsoft Teams op te starten. De therapeut zal een gelijkaardig mailtje ontvangen.

Gelieve een aantal minuten voor het gesprek met de therapeut start het digitale gesprek te starten door het mailtje te openen en te klikken op de link ‘digitale afspraak bij TEJO’

Als je uit je gekregen mailtje klikt op de link ‘digitale afspraak bij TEJO’ start er een nieuw venster van Microsoft Teams en krijg je de keuze om de Microsoft Teams applicatie te installeren of om deel te nemen op het web. Er is geen installatie nodig dus klik hier op ‘Deelnemen op het web’.

Vervolgens krijgt u een scherm te zien om deel te nemen aan het gesprek. Je krijgt hier de mogelijkheid om uw naam in te geven en om te kiezen of u de webcam en/of microfoon wil activeren. Indien geen één van beide opties zijn aangeduid zal er enkel gecommuniceerd kunnen worden via chat. Klik op ‘Nu deelnemen’ om te starten.

Indien het de eerste keer is dat je een digitaal gesprek start is het mogelijk dat men vraagt of de webapplicatie toegang krijgt tot uw microfoon en webcam. Gelieve dit toe te staan anders kan het gesprek niet starten!

Vervolgens zal het gesprek worden opgestart. Het beeld van de therapeut zal op groot scherm getoond worden van zodra deze ook het gesprek heeft opgestart en zijn webcam heeft geactiveerd. Indien deze enkel audio heeft toegelaten worden enkel de initialen getoond van de therapeut.

 

De functiebalk in het midden van het midden van het scherm krijg je te zien als je met de muis over het scherm navigeert. Hier kan je onder andere de duur van het gesprek zien, uw webcam in- of uitschakelen, audio in- of uitschakelen, de chat activeren en de deelnemers raadplegen. Om het gesprek te stoppen klik je op de rode knop.