Verlies ze niet!

Een pleidooi om anders om te gaan met jongeren.

Het gaat niet goed met onze jongeren. Meer en meer jongeren hebben depressieve gedachten. Onze jeugdzorg kraakt onder de urgente vraag naar hulp die niet in verhouding staat tot het aanbod. Wat is er aan de hand?

Voormalig jeugdadvocaat en huidig jongerentherapeut Ingrid De Jonghe ervaart deze problemen dagelijks bij TEJO vzw, een vrijwilligersorganisatie waar jongeren gratis en anoniem therapie krijgen en waarvan ondertussen verschillende vestigingen in heel Vlaanderen bestaan.

Ondanks de zware cijfers gelooft Ingrid dat ieder van ons de negatieve spiraal kan doorbreken. Met nietsverhullende maar warme woorden schetst ze de huidige problemen waar jongeren onder gebukt gaan en wijst ze een aantal oorzaken aan. Ze biedt inspiratie over hoe je met jongeren kunt praten en omgaan. Gestoffeerd met talrijke voorbeelden uit de praktijk, maakt haar verhaal duidelijk welke rol school, gezin en maatschappij te spelen hebben.

Ingrids oproep is er één tot effectief altruïsme. Dat is door haar praktijkervaring geen wollig idealisme, maar een concrete oplossing die binnen ieders handbereik ligt.

Verlies ze niet! is een must-read voor elke volwassene die er mee naar wil streven dat onze jongeren kunnen opgroeien zonder zorgen.

“In Verlies ze niet! vat Ingrid De Jonghe de vele getuigenissen van jongeren samen in een roep naar moed om zonder angst en zonder aarzelen te handelen en mensen tegemoet te gaan; altruïstische liefde. Haar pleidooi is aantrekkelijk besmettelijk.” (Peter Adriaenssens in het voorwoord)