Eerste Minister De Croo komt op bezoek bij TEJO:
“Als zoveel jongeren zich niet goed in hun vel voelen,
is er iets fundamenteels aan de hand”

Het mentaal welzijn van jongeren moet hoog op de politieke agenda staan. Dat is alvast de boodschap die voorzitter Koen Browaeys en oprichtster Ingrid De Jonghe van TEJO op dinsdag 10 januari 2023 meegaven aan Eerste Minister Alexander De Croo.

Hoog bezoek in het Gentse TEJO-huis. Niemand minder dan de Premier kwam zelf op bezoek in één van de 19 huizen, waar we jongeren een luisterend oor en therapeutische hulpverlening bieden, anoniem en gratis. Alexander De Croo heeft zelf 2 tienerzonen pal in de leeftijdscategorie van 10 tot 20 jaar en dat brengt het gesprek snel op gang. De premier heeft niet alleen geluisterd, maar zelf ook actief vragen gesteld. Met grote interesse bezocht hij de therapieruimtes en merkte op dat die toch wel eerder op gezellige huiskamers lijken. Hij nam ook de tijd om met onze Gentse vrijwilligers te praten.

“Het probleem is de voorbije jaren toegenomen”, zegt de premier. “Daar zijn meerdere redenen voor. De nadruk ligt vaak op Covid, maar we leven vandaag in een heel andere omgeving waar mensen minder ruimte hebben om te falen of dingen anders te doen. Er ligt een enorme druk op ons allemaal, maar op jongeren heeft dat een andere invloed.”

TEJO zag vroeger een nood bij 30 procent van de jongeren. Vandaag is dat in de doelgroep van 10- tot 20-jarigen toegenomen tot bijna de helft. “Je kan niet zeggen dat zoiets normaal is. Als zoveel jongeren nood hebben aan hulp, is er iets fundamenteels aan de hand”, aldus De Croo.

“Jongeren vertellen vooral dat ze vastlopen in een complexe maatschappij. Dat er heel veel gebeurt en op hen afkomt en dat ze niet altijd goed weten welk de juiste weg is om te volgen”, zegt TEJO-voorzitter Koen Browaeys. “Maar ze maken ook veel meer mee. De wereld is groter geworden en er gebeuren veel dingen. Ze hebben meer stress en angstklachten. Jongeren kijken voor een stukje op een erg negatieve manier naar de wereld.” Browaeys ziet dat men veel van jongeren vraagt op school, op sociaal vlak en in de vrijetijdsbeleving. Sociale media versterken dat. “Jongeren hebben het gevoel dat ze uniek of anders moeten zijn, maar ook dat ze dat constant aan de buitenwereld moeten tonen. Daar lopen ze een stukje in vast.”

Onze voorzitter doet een uitdrukkelijke oproep om meer te praten en te luisteren. “Probeer met vrienden af te spreken, iets te gaan drinken en naar jongeren te luisteren. Probeer als ouder aan tafel te eten en het gesprek te voeren over hoe de dag is geweest.”

Browaeys doet ook een oproep naar het beleid. “De belangrijkste opgave is om tijd en ruimte te geven aan mensen. Tijd is een heel kostbaar iets geworden. Als je ziet dat mensen er door de energieprijzen een flexi-job moeten bijnemen om gas en elektriciteit te betalen, dan is er minder ruimte om die rol van luisterend oor op te nemen. En er moet natuurlijk blijvend geïnvesteerd worden in professionele zorg vanuit de overheid.”

Foto: Het Nieuwsblad