Dat het zo niet langer kan!

Dat het zo niet langer kan, vindt Eva. Haar vader heeft kanker en verstopt zich zodat niemand kan zien hoe ziek hij is.

Dat het zo niet langer kan, vindt Daan. De man die zijn broer van de weg maaide, zit gezellig op een terrasje in de zon.

Dat het zo niet langer kan, vindt Youssef. Iedereen gelooft dat alle moslims met bommengordels rondlopen en aanslagen voorbereiden.

Dat het zo niet langer kan, vindt Simon.
Hij en Daan zijn een koppel, maar dat mag niemand weten.

Dat het zo niet langer kan, vinden Emma en haar klasgenoten. Op sociale media doen we allemaal alsof ons leven één groot feest is en delen we fakenieuws om erbij te horen.

In ‘Dat het zo niet langer kan!’ Ontdek je waarom het zo niet langer kan, maar ook hoe het anders en beter kan.

Deze tweede TEJO-strip schetst opnieuw de leefwereld van Emma en haar vrienden van klas 4C. Centrale thema’s zijn zelfbeeld en identiteit, omgaan met zieke ouders, solidariteit, vooroordelen, radicalisering, de zinloosheid van wraak, seksuele geaardheid, de waarde van vriendschap en de leegheid van sociale media. De leerlingen maken op school kennis met het vak burgerschap, waarin ze leren elkaar te aanvaarden en te respecteren, en waaruit altruïsme als iets heel gewoons groeit.

De bijhorende pedagogische bundel, samengesteld voor het derde middelbaar, met een draaiboek voor leerkrachten en werkbladen voor leerlingen vraag je via dit formulier aan. De les werkt rond relationele en seksuele vorming met een vakoverschrijdende insteek waardoor het pakket in ASO, TSO, KSO en BSO kan gebruikt worden.