Admin
support

Admin en organisatorische ondersteuning (1/2 FTE – PRO DEO) Profiel: Ter ondersteuning voor de communicatieverantwoordelijke van TEJO Vlaanderen. Na een inwerkperiode kunnen fungeren als back-up. Goede kennis van MS office (Word-Excel-Powerpoint) Vlotte pen met een correcte taal en spelling Zelfstandig opdrachten/projecten kunnen opvolgen Bereidheid tot het leren werken met het CRM-systeem Peepl voor de organisatie

Fondsen
werver

VACATURE FONDSENWERVER (pro deo – 1/2) TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. TEJO draagt hiermee bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren. TEJO is een

Onthaal
medewerker

Taakomschrijving Het TEJO-huis openen en afsluiten De therapieruimtes in orde brengen Warm onthaal van de jongeren Dossiers voorbereiden en klaarleggen voor de therapeuten Telefoon en mail beantwoorden Afspraken regelen en opvolgen van de agenda Vlot en discreet communiceren met jongeren, hulpverleners…, zowel schriftelijk als mondeling Profiel Warme persoonlijkheid Luistervaardig Discreet, waakt mee over de anonimiteit

Therapeut

Taakomschrijving Je werkt kortdurend met jongeren, maar vanuit je eigen therapeutisch denkkader, max. 10 sessies.  Indien nodig schakel je familie of andere hulpverlening in om de jongeren te ondersteunen. We nodigen je uit om mee  over de inhoudelijke TEJO-werking na te denken. We vragen om op jouw dagdeel ook aanwezig zijn op TEJO voor spontane