TEJO Mechelen

Oprechte dank voor elke gift op
BE88 6528 3866 7641
BIC: HBKA BE 22ZelfzorgVlaanderen vzw
Fam. Naeyaert-Lemmens
't Vitamientje


En andere anonieme donateurs...