TEJO Kortrijk

Oprechte dank voor elke gift op
BE07 0689 0375 2966
BIC: GKCC BE BBLions Kortrijk Leie
Sint Paulusschool Kortrijk
VTI Kortrijk
VTM - Mijn Pop-Up Restaurant


En andere anonieme donateurs...