TEJO Gent

Oprechte dank voor elke gift op
BE14 7370 3990 9883
BIC: KRED BE BBEpi Massa 9000
Fam. Samsoen
De Meyer Sylvie
Kris De Rycke - Jan Fedechovic


En andere anonieme donateurs...