TEJO Brasschaat-Schoten

Oprechte dank voor elke gift op
BE29 9731 4780 1964
BIC: ARSP BE 22

Gemeente Schoten
Gemeente Brasschaat
CAW Antwerpen
OLO (openluchtopvoeding VZW)


En andere anonieme donateurs...