Oprechte dank

TEJO kan alleen bestaan dankzij de onbaatzuchtige inzet van al haar vrijwilligers maar ook dankzij uw financiële steun. Wij zijn u oprecht dankbaar voor elke bijdrage.


TEJO Antwerpen

Oprechte dank voor elke gift op
BE18 0015 9939 1065
BIC: GEBA BE BB


TEJO Brasschaat-Schoten

Oprechte dank voor elke gift op
BE29 9731 4780 1964
BIC: ARSP BE 22


TEJO Brugge

Oprechte dank voor elke gift op
BE60 7370 4420 5670
BIC: KRED BE BBTEJO Gent

Oprechte dank voor elke gift op
BE14 7370 3990 9883
BIC: KRED BE BB


TEJO Kempen-Turnhout

Oprechte dank voor elke gift op
BE06 0689 0374 8522
BIC: GKCC BE BB


TEJO Kortrijk

Oprechte dank voor elke gift op
BE07 0689 0375 2966
BIC: GKCC BE BB
TEJO Lier

Oprechte dank voor elke gift op
BE03 3630 7911 7684
BIC: BBRU BE BB


TEJO Mechelen

Oprechte dank voor elke gift op
BE88 6528 3866 7641
BIC: HBKA BE 22


TEJO Oostende

Oprechte dank voor elke gift op
BE86 0689 3193 9550
BIC: GKCC BE BBTEJO Roeselare

Oprechte dank voor elke gift op
BE65 7360 4307 1296
BIC: KRED BE BB


TEJO Ronse

Oprechte dank voor elke gift op
BE28 0688 9879 1620
BIC: PCHQ BE BB


TEJO Goes (NL)

Oprechte dank voor elke gift op
NL72 ABNA 0252 2867 58
BIC: ABNA NL 2A