Missie & visie

"Jongeren op weg helpen in hun groei naar volwassenheid"

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische ondersteuning aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.  Ze werken allemaal kortdurend vanuit hun eigen therapeutische denkkader. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden.  TEJO biedt jongeren een ‘pedagogische plek’ waar er in alle rust naar hen geluisterd wordt. TEJO draagt hiermee bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren. Bovendien wil het TEJO-project bijdragen tot de sociale beweging die een appel doet op de solidariteit en inzet van de hele samenleving om mee de verantwoordelijkheid te dragen voor het persoonlijk welzijn van alle jongeren zodat ze de nodige groeikansen krijgen om mooi volwassen te worden. 

 

Doelgroep

TEJO ontvangt kinderen en jongeren tussen 10 en 20 jaar, 65% daarvan zijn meisjes, 35% zijn jongens. Per leeftijdscategorie merken we dat 65% zich bevindt tussen 13 en 17 jaar, 20% is ouder dan 18 en 15% is jonger dan 13. We ontmoeten jongeren van diverse origine, 20% is buiten België geboren in 82 verschillende landen.

 

TEJO-organisatie in Vlaanderen

Op 13 maart 2010 opende het eerste TEJO-huis zijn deuren in het centrum van Antwerpen. De nood aan onmiddellijke psychologische begeleiding voor jongeren uitte zich ook in andere steden. Ondertussen werken we vanuit 13 TEJO-huizen in Vlaanderen en zijn we met +/- 450 vrijwilligers. In het voorjaar van 2018 start het eerste TEJO-huis in Nederland in de provincie Zeeland. Om de samenwerking met de nieuwe TEJO-huizen in goede banen te leiden, werd er een TEJO-forum opgericht dat op regelmatige basis samenkomt om ‘best practices’ uit te wisselen en te groeien als lerende organisatie. 

 

Ondersteuning & opleiding

De professionele therapeuten bij TEJO worden dagelijks ondersteund door een verbindingstherapeut (verantwoordelijke therapeut voor een dagdeel) bij wie ze terecht kunnen voor advies en ondersteuning. TEJO organiseert intervisie en supervisie en specifieke opleidingen om beter gericht te zijn naar de wereld van de jongeren: Kort Oplossingsgerichte Therapie, Recht en Deontologie, Sociale Kaart met oefensessie, creatieve therapie, suïcidepreventie.

Een ondersteuningsteam van externe deskundigen adviseert de groep jeugdtherapeuten op regelmatige basis (kinderpsychiater, advocate, interculturele bemiddelaar).

Bekijk hier de TEJO-pitch!